Pravidlá

Rýchla pomôcka pre rozhodcov s najčastejšími porušeniami pravidiel (2018)

Súťažný poriadok plávania   (účinný od 01.11.2019)

Prílohy Súťažneho poriadku plávania

Pravidlá plávania (aktualizácia po vydaní FINA Handbook 21.9.2017)

Prestupový poriadok   (účinný od 1.12.2013)

Smernica SPF - získavanie licencií

Žiadosť o obnovu licencie

Zoznam zakázaných látok a metód (Svetový antidopingový kódex s účinnosťou od 1.1.2020)

 

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz