Odkazy

 

www.swimmsvk.sk                   Slovenská plavecká federácia

 

www.poumb.sk                       Plavecký oddiel KTV UMB Banská Bystrica 

 

www.flipperbrezno.sk         ŠK Flipper Brezno

 

www.pkvk.sk                          Plavecký klub Veľký Krtíš

 

www.plavanie.mskziar.sk     Delfín Žiar nad Hronom

 

www.plaveckyklub.sk            Plavecký klub Rimavská Sobota

 

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz