Zápisy

 

  • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 10.11.2018 v Rimavskej Sobote

  • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 10.11.2018 v Rimavskej Sobote

 

  • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 6.10.2018 v Žiari nad Hronom

  • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 6.10.2018 v Žiari nad Hronom

 

  • zápisnica z rokovania KPZ BB, konaného 4.11.2017 v Rimavskej Sobote

  • žiadosť o zaradenie pretekov do kalendára SPF

  • prezenčná listina z rokovania KPZ BB, konaného 4.11.2017 v Rimavskej Sobote

 

  • zápisnica z Valného zhromaždenia KPZ BB, konaného 16.01.2017 v Banskej Bystrici

  • prezenčná listina z Valného zhromaždenia KPZ BB, konaného 16.01.2017 v Banskej Bystrici