Pravidlá

Rýchla pomôcka pre rozhodcov s najčastejšími porušeniami pravidiel (2018)

Súťažný poriadok plávania (2018)   (účinný od 15.05.2019)

Prílohy Súťažneho poriadku plávania (2018)

Pravidlá plávania (aktualizácia po vydaní FINA Handbook 21.9.2017)

Prestupový poriadok   (účinný od 1.12.2013)

Smernica SPF - získavanie licencií

Žiadosť o obnovu licencie

 

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz