Propozície

Banskobystrický plavecký pohár pre rok 2019, 15.ročník

- upravené miesta konania 2. a 3. kola (výmena z technických príčin)

Banskobystrický plavecký pohár pre rok 2018, 14.ročník

Banskobystrický plavecký pohár pre rok 2017, 13.ročník

Banskobystrický plavecký pohár pre rok 2016, 12.ročník

Banskobystrický plavecký pohár pre rok 2015, 11.ročník

- zobrazí sa po kliknutí na konkrétny odkaz